Roy & Son


Vi på Roy & Son är stolta över vårt arv. Det sträcker sig tillbaka till mitten av 1900-talet då Roy Mannerstål öppnade sin första barbershop på Södermalm i Stockholm. Den anda och kunskap som samlats under de åren har med stolhet burits med, vårdats och vävts in i Roy & Sons koncept när hans son Peter Mannerstål grundade företaget.

Vår historia ger oss en grundlig förståelse för våra kunder, en oklanderlig service nivå och en kunskap som ärar alla nivåer av hantverket. Det tillhandahåller oss också en auktoritet över vårt arbete medan vi aktivt utforskar alla fält inom yrket för att förfina våra tjänster eller presentera mode för våra kunder. Ett betydelsefullt arv möjliggör oss att vara mångfacetterade och erbjuda en upplevelse som består hos våra kunder.

Vi erbjuder klassiska rakningar och moderna klippningar. Vår vision är att tillföra en förnyelse till den klassiska barbershopen.At Roy & Son we are proud of our heritage. It reaches as far back as to the mid 20th century, when Roy Mannerstål started his first barbershop in Stockholm. The spirit and knowledge gathered during those years has been proudly carried, maintained and intervened into the concept of Roy & Son, when his son Peter Mannerstål founded the company.

Our history provides us with a foundation of great understanding of our clientele, immaculate level of service and a craftsmanship that honors all levels of barbering and hairdressing. It also grant us authority over our work and vision as we actively pursue all exciting fields of our craft, may it be further refinement of our services or bringing fashion to our clients. A strong heritage allows us to be multi-facetted and encourages us to explore new areas to enthuse our clients.

Our mission is to convey a new and refined touch to the classic barbershop. We offer our clients classic shaves and modern haircuts, with history in mind and future in sight.